Allidrett STOR er full for sesongen!

Allidrett STOR for barn født 2017 og 2018 er nå fyllt opp og har dessverre ikke plass til flere.

14.sept 2022

Audun Stavne
Koordinator Allidrett OIF