Skip to main content

Allidretten på Østensjø

Oliver tar sats på springbrettet og lander flott på tjukkasen. Han deltar i allidretten i den gamle gymsalen på Østensjø skole, der lokale idrettsutøvere har trent siden gymsalen sto ferdig i 1925. Oliver bor i et hus oppført i 1905 nær Eftasåsen. Han er en del av framtida – og viderefører hundreårig lokal idrettstradisjon.

Det er en livlig gjeng med fem- til åtteåringer, både jenter og gutter som møtes hver mandag ettermiddag på Østensjø skole. Denne dagen står turn på programmet: først oppvarming, så arrangeres stasjonstrening med balanse på bom, hopp, stupe kråke og stå på hodet.

– Vi driver med alle mulige øvelser: fotball, håndball, basket og hinderløype. Ofte er vi ute og driver med aking, ski eller skøyter, forteller Renate Olsen, hovedtrener for den spreke gjengen med idrettsutdannelse og praksis som instruktør fra Felicia treningssenter på Skøyenåsen.

– Poenget er å gi barna en mest mulig allsidig innføring til idretten. De forstår ganske mye allerede, forklarer Renate. Sagt på en annen måte er målet å klargjøre tjue mulige nye kandidater til Oppsal – for det er idrettslaget som står bak allidretten.

Som en av landets første klubber realiserte klubben i 1989 «Idrettsforbundets mal for Allidrettsskole» med Elisabeth Thomsen, Lise Johansen og Henry Johansen som initiativtakere. De første instruktørene var Hilde Johansen (håndball) og Grete Skaug (orientering), mens Lise hjalp til som instruktør og Henry administrerte. Allidretten ble organisert som en egen idrettsgren direkte under hovedlaget, og ble straks en stor suksess med 60 deltakere som måtte deles i flere partier.

De første årene hadde allidretten tilhold på Trasop skole og mange aktiviteter ble i tillegg til øvelser i gymsalen lagt ute i området rundt den gamle Trasophallen. På banen var det friidrett mens orientering og terrengløp fant sted i Godlia-parken.

Allidretten mottok betydelig hjelp fra noen av gruppene. Rolf Olsen ga av halltimer fra ishockey i Ungdomshallen på Jordal. Det ble i tillegg innført egne «Godliamesterskap» med o-løp og terrengløp. Skileik foregikk syd for Trasop skole. Et år var det eget skirenn i blindeløypa på Haraløkka. Arrangementene skaffet rekrutter både til ski, friidrett og orientering.

Etter hvert falt oppslutningen, og en viktig grunn til dette er fotballens tilbud ned i samme aldersgruppe. Det var mer kult å ta på seg en spillerdrakt og herme etter de store stjernene – og når det også ble satset på jentefotball i klubben, førte dette til nedgang i antall deltakere innen allidrett.

Etter noen magre år har Allidretten gjenoppstått, fortsatt som et «Johansen-prosjekt» med Henrys frue Anne Grete som ansvarlig. Aktiviteten har altså fått plass på Østensjø skole, mens skiaktiviteten foregår på Skullerudstua og skøyteaktiviteten på Valle Hovin.

Det er en svært så livskraftig gjeng som holder på i den gamle gymsalen på Østensjø skole under det fascinerende veggmaleriet av Bjarne Ness med den talende tittelen «Seierherren». Allidretten tar opp i seg de beste tradisjonene fra idrettsbevegelsen, og utvikler så vel grunnleggende motoriske som sosiale ferdigheter.

«Allsidig idrettsopplæring av barn er en forutsetning både for topp og bedre. Tidlig spesialisering fører ofte til tidlig frafall», slår Idrettsforbundet fast. Oliver og hans venner og venninner på allidrettsgruppa har i alle fall sikret seg en god start!