Skip to main content

Alt blir Bjart

«Søndag 4. august 1912 var en vakker dag. En del gutter møttes om eftermiddagen, nærmest tilfeldig ved Ulsrudvannet. Som de satt der og snakket, kom talen også inn på idrett, og før de skiltes var Bryn Atletklubb stiftet.»  

ERLING LYSTAD I «BJARTAVISEN», NOVEMBER 1937.

Idrettsmiljøet i distriktet sprang i stor grad ut av industrialiseringen som fulgte i sporene av Bryn jernbanestasjon som ble etablert på Hovedbanen i 1854. Dette bildet er fra 1860. Våren 1927 slo idrettslagene på Bryn, ulven og Oppsal seg sammen til idrettslaget “Bjart”. (Foto: Oslo Bymuseum)

Gutta var fra Bryn, et etablert industriområde takket være Brynsfossen i Alna og åpningen av Bryn stasjon på Hovedbanen i 1854. Noen av bedriftene var ganske store etter da-tidens forhold, og arbeiderboligene rundt bedriftene skaffet rekruttering til den nye idrettsforeningen. På begynnelsen av det 20. århundre begynte også den første villautbyggingen i Brynsdalen.

Direktør Frølich på Bryn & Haldens Tændstikfabrikker sikret den nystiftede atletklubben et ideelt treningslokale i fabrikkens spiselokale (!). Klubben fikk stor tilslutning, og snart ble den første primitive brytematta, stoppet med halm, avløst av en flott, moderne matte med internasjonale mål.

Samme året ble Bryn Sportsklubb stiftet. Etter ett år sluttet klubbene seg sammen og tok navnet Bryn Sports- og Atletklub. Erling Lystad forteller at klubben de følgende årene vokste seg stor og kraftig: «Penger er også innen idretten en stor maktfaktor, og Bryn Sport- og Atletklub var økonomisk sterk.»

Medlemmene drev med bryting, ski, fotball, skøyter og skyting, senere også boksing, friidrett og turn, og arrangerte flere større konkurranser. Et høydepunkt var da bryteren Alf Kristiansen ble norsk mester i lettvekt i 1920. Kristansen deltok dette året i sju internasjonale konkurranser og vant samtlige. I en periode var klubben størst i Akershus og landets største distriktsklubb med omlag 500 medlemmer. Bryngutta satte preg på både nasjonale og internasjonale stevner, og var representert i krets- og forbundsadministrasjon. Dessverre mistet klubben i 1922 sitt prektige lokale, dermed glapp mye av fotfestet.

Sportsklubben holdt hele tiden et godt kameratskap med naboklubbene på Oppsal og Ulven. Ulven Idrettsforening ble stiftet 1. juni 1916 av en håndfull unggutter fra strøket rundt Ulven kirke, Ulven gård og Fjellhus. Klubben deltok ivrig i terrengløp og hadde en rekke sterke juniorsprintere, særlig fryktet på 4×100 meter stafett. Ulven var raskt ute med å ta opp kvinnelige medlemmer, og svært sosial med fester og tilstelninger og fullsatte teateraftener på Klosterheim.

Klubbene hadde hver for seg store vyer om å etablere idrettsplasser og skibakker, men var langt fra sterke nok til å realisere planene. Samtidig var distriktet var i ferd med å få sammenhengende bebyggelse, og i 1926 knyttet Østensjøbanen nabolaget mellom Brynseng og Oppsal ytterligere til hverandre. Tanken om å gå sammen til ett, felles idrettslag begynte å modnes.

Selv om Opsahl Sportsklub to år tidligere kategorisk hadde sunget at en sammenslåing «intet godt kunne føre te’» be- stemte likevel de tre klubbene å slå pjaltene i hop våren 1927. På den konstituerende generalforsamlingen på Klosterheim 4. september 1927 sto valget mellom fire navn: «Bjart», «Føik», «Thule» og «Brynulf». Bjart vant med 23 stemmer, foran Brynulf med 15, Thule 7 og Føik 1 stemme.

Klubbens blad «Bjartavisen» oppsummerte i november 1937 at «den organiserte idrett i vårt distrikt feirer i høst sitt 25-årsjubileum. Den 4. august 1912 blev den første forening stiftet i distriktets «hjerte», Bryn.» Siden har virksomheten på- gått uten avbrudd.

Konsekvensen er derfor at Oppsal IF – Bjarts direkte etterkommer – feirer sitt hundreårsjubileum sommeren 2012.