Skip to main content

Ny leder for fotballen

Jørgen Grydeland har tatt over fra Ole Anders Arntsen.

Jørgen har vokst opp i nærmiljøet og har vært en del av klubben i hele sin oppvekst. Som spiller i både barne-, ungdoms- og senioravdeling på alle nivåer, styremedlem, trener for aldersbestemte lag og ansatt, har Jørgen opparbeidet seg bred erfaring på flere områder.

Jørgen Grydeland